Storywood och Sagomuseet – två kurser

31 oktober Storywood i Göteborg. Göteborgs Universitet, Pedagogen. Kostnad för en hel dag inkl. frukostfralla och fika 500:-. Medverkande: Svend-Erik Engh, Richard Martin, Mikael Thomasson och Ulf Ärnström. På söndagen innan konferensen, den 30 oktober berättar Svend-Erik, Richard och Geeta Ramanujam i foajén på Folkets Hus 19:30. Biljettpris 120:-

11-12 november Att stimulera barn att berätta på Sagomuseet i Ljungby Medverkande: Mikael Thomasson. Ur innehållet bl.a. Berättelsen som ett pedagogiskt verktyg. Berättarverkstaden som en del av livskunskapen. Digitalt berättande. Vårt eget berättande. Pris inkl. kaffe och mat lördag: medlemmar 500:-. ej medlem 1000:-

Annonser

Vilka vill vara med på ett första försök?

Image credit Bogdaniusca @ Wikimedia Klicka för större bild!

Har du en klass eller undervisningsgrupp där du skulle kunna använda en berättelse i ett pedagogiskt upplägg? Jag föreslår att vi gör ett första försök att se hur man kan samarbeta och inspirera varandra! Det hänger naturligtvis delvis på om man själv gillar just den berättelse som väljs. Men låt oss börja någonstans och se hur det kan fungera och vart det leder. Så säg till att du är intresserad och föreslå gärna en berättelse som verkar intressant, gärna någon som du redan har pedagogiska erfarenheter av och vill pröva igen. Vi kör när tillräckligt många signalerat sitt intresse i en kommentar!

Världsberättardagen 20 mars 2012

Detta projekt ligger precis lagom långt fram i tiden för att man ska hinna göra något riktigt bra av det. Det kommer mer information om detta med tiden. Här finns redan en mängd pedagogiskt användbart material på temat för 2012, ”Träd”. Det mesta är ännu så länge på engelska, men kanske kan du eller andra hjälpa till att översätta till spanska, arabiska , svenska, norska med mera. Det är särskilt intressant för pedagoger som vill ha internationella kontakter, men man kan mycket väl använda det för att få lite inspiration till något man vill göra den 20 mars. Kanske låta eleverna berätta trädhistorier på ett föräldramöte, på biblioteket eller på en vandring genom skogen? I Göteborg hoppas vi kunna ta en tur genom Botaniska trädgården. Ta en första titt på hemsidan och skriv gärna vad du tänker om detta i en kommentar!

Vad handlar det här om?

Det kortaste svaret är ”brobyggande”. Du som kommer med i den här fasen har goda möjligheter att själv påverka vad detta kommer att handla om! Sex av mina egna utgångspunkter är:

1) Det finns ingen yrkesgrupp som skulle ha så stor och så omedelbar nytta och glädje av mer muntligt berättande som lärare. Och visserligen sprider sig berättandet på många områden, men varför går det så långsamt i skolan?

2) De enda som kan driva den pedagogiska metodutvecklingen vidare är praktiskt verksamma lärare. Bara de kan väva samman berättande metoder till en pedagogisk helhet och knyta an berättandet till skolans mål och förutsättningar. Men det är svårt att göra ensam. De eldsjälar som finns behöver hjälp att finna varandra, att träffas och att samverka via nätet.

3) Det är där den muntliga berättarrörelsen kan bidra. Vi som berättar på skolor skulle kunna sätta intresserade lärare i kontakt med varandra. De av oss som jobbar med fortbildning i skolan skulle också behöva någonstans att hänvisa dem som vill fortsätta att utveckla sitt pedagogiska berättande. En ”mötesplats”. Det är den träffpunkten den här webbsajten skall bli! I en inspirerande samverkan med möten i verkliga livet.

4) Vi kommer att producera ett nyhetsbrev som skickas ut på fredagsmorgnar. Det ska bland annat innehålla en berättelse och några exempel på hur den kan användas i undervisning. Väljer man att använda den under veckan kan man byta tips och erfarenheter kring detta här.

5) Jag tror mycket på att samverka kring konkreta berättande aktiviteter, både inom och mellan skolor, både lokalt och globalt. Det är kul, lärorikt och man lär känna varandra. Ett annat sådant projekt är Världsberättardagen , som i år har ett tema som passar perfekt för skolan, ”Träd”. Här finns det redan en mängd berättelser och ideer på engelska. Läs mer på World Storytelling Day 2012 – Resources for Educators

6) Bland muntliga berättare finns en lång tradition av gott nordiskt samarbete. Det här projektet stöds av Berättarnätet Sverige. Och med tiden kommer BNS att organisera en förening som stödjer nätverkandet.  Men det finns också all anledning att ta vara på kunskaper och inspiration i den nordiska ”fortellermiljön” som man säger i vårt västra grannland. Vilka former det kommer att få återstår att se 🙂

Reflektioner, frågor och förslag mottages tacksamt i kommentarer!

%d bloggare gillar detta: